Hội Thánh Cộng Đồng San Jose

3195 Senter Rd.
San Jose, CA   95111
t. 408-363-1482
contactus@sjcc-family.com

Welcome

Kính chào bạn,

Hân hoan chào đón bạn vào trang nhà của Hội Thánh. Mời bạn đến thăm Hội Thánh để chúng tôi có dịp được tiếp đón bạn trong ngày Chúa Nhật này. Mong rằng trang web này sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về Hội Thánh chúng tôi một cách tốt đẹp và dể dàng. Hội Thánh có các lớp về tiếng Việt, lớp võ thuật Taekwondo, múa và các nhóm chăm sóc. Muốn biết thêm chi tiết xin gọi vào văn phòng.  Mong bạn có một ngày thật đẹp.
 
Nên nhớ: Thượng Đế luôn quan tâm đến bạn
 
Hi,
Welcome to our web site. We'd love to have you join us for church at SJCC this weekend. On these pages you'll find info about our services, times, and direction. We provide a wide range of services: Vietnamese Classes, Taekwondo, dance classes for children, and life sharing Small Group for adults. We want to make it the most enjoyable and relaxing time for you here at SJCC!
 
Remember: You Matter to God! 
 
SJCC says:
            Bring people in        Build people up            Branch people out
 
 


 

Apr 3

Good Friday & Easter Sunday

7:00 pm – 9:00 pm

Come to experience the love of God who died for our sins but raised again to give us hope. We ...
Read More

Apr 2

Prayer Night

7:30 pm – 9:00 pm

Bạn có muốn được trưởng thành trong đức tin và kinh nghiệm ...
Read More

Apr 3

Good Friday & Easter Sunday

7:00 pm – 9:00 pm

Come to experience the love of God who died for our sins but raised again to give us hope. We ...
Read More

Apr 4

Revival Prayer Meeting

9:00 am – 10:30 am

Đất nước Việt Nam còn nghèo khổ, dân tộc Việt Nam ...
Read More

Apr 5

Life Application Sunday School

11:15 am – 12:15 pm

Trường Chúa Nhật thực dụng là nơi để con dân Chúa ...
Read More

Sunday Service

12:30 pm – 1:45 pm

Come and join us for an exciting service. You will enjoy a spiritual filled and dynamic worship ...
Read More

Prayer Night

7:30 pm – 9:00 pm

Bạn có muốn được trưởng thành trong đức tin và kinh nghiệm ...
Read More