about us

Hội Thánh Cộng Đồng San Jose nằm trong trung tâm của Thung Lũng Hoa vàng. Nơi có rất đông người Việt và những sắc dân khác. Hội Thánh là nơi rao giãng về Tin Lành cứu rỗi và tình yêu không điều kiện của Đức Chúa Trời cho nhân loại.
 
SJCC is located in the heart of Silicon Valley. Our location is surrounding by a high population of Vietnamese and other minority ethnic groups. We are called to reach out to the community and share God's love to His people.